Last Mile leverancer

Last Mile leverancer

-

Transport af varer fra transportcentre til deres endelige destination og transporten på den såkaldte "last mile" (den sidste kilometer) i forsyningskæden er afgørende i nutidens verden af e-handel.

Den kraftige stigning i e-handelen har været med til at ændre antallet og hyppigheden af sidste kilometer-leverancer, især i tætbefolkede og bymæssige områder. Stadig hyppigere sidste kilometer-leverancer i bebyggede områder bidrager i høj grad til trafikpropper og CO2-emissioner. Succesen for klimaaftalen fra Paris har medført en gradvis stramning af grænserne for CO2-emissioner for biler rundt omkring i verden, hvilket uundgåeligt vil føre til en gradvis udfasning af fossile brændstoffer. Køretøjsproducenterne forstærker i høj grad deres indsats som reaktion på et voksende kundekrav om bæredygtige køretøjer, efterhånden som regeringerne forpligter sig til at opnå nul-emissioner.

Logistikvirksomhederne søger nye måder at tackle klimaforandringerne på. Elektrificering af køretøjerne er i stigende grad i tankerne hos brugere, idet miljømæssig bæredygtighed er afgørende for deres aktiviteter i fremtiden.

I kraft af arbejdet med indretning af varebiler har Thomas Johansson, vice president for Modul-System, et førstehånds kendskab til disse udviklingstendenser på markedet for lette erhvervskøretøjer. Thomas forklarer, hvordan elektrificeringen af varevogne er en "meget stor trend i øjeblikket. Det er sandsynligt, at eldrevne varebiler så småt vil overtage markedet. Det vil ske langsommere end for personbilsmarkedet, men varebilsmarkedet, som traditionelt er nogle år bagud, vil uundgåeligt følge den samme tendens".

 

 

"Amazon-effekten"

E-handel er fortsat en vækstfaktor for mange virksomheder. 'Amazon-effekten' beskriver til den dramatiske ændring i købsmønstre og kundeforventninger, der er blevet skabt af det nye, konkurrenceprægede miljø med e-handel, som i vid udstrækning drevet af online-salgsplatformen Amazon.

Forbrugerne kræver mere og mere bekvemme muligheder for hurtig, gratis levering, hvilket lægger pres på andre virksomheder til helt bogstaveligt at levere den ideelle oplevelse. Den perfekte leveringsoplevelse spiller en stor rolle i kundetilfredsheden og bidrager i høj grad til genkøb. Amazon-effekten er i høj grad ansvarlig for den kraftige stigning i sidste kilometer-leverancer, og den driver ændringerne inden for pakkedistributions-sektoren.

 

 

Varebiler fører an

 

Flere og flere byer overvejer at forbyde gennemkørende trafik i fra bymidten, og lastbiler er i stigende grad uønskede. Dermed vokser salget af varebiler og i særdeleshed eldrevne varebiler.

Eldrevne varebiler repræsenterer en stadig mere populær løsning på problemet med sidste kilometer-levering. I zoner forbehold køretøjer med lave emissioner eller endog nulemissioner benyttes der i stigende grad eldrevne varebiler. Elektriske varebiler udmærker sig ikke blot ved nulemissioner og ubegrænset adgang til nulemissions-zoner i byområder, de er også et reelt og omkostningseffektivt alternativ for mange organisationer. 

Ud over lavere vedligeholdelses- og driftsomkostninger end de dieseldrevne giver eldrevne varebiler andre fordele i form af skatte- og omkostningsbesparelser fra regeringernes "grønne" incitamentsordninger.

Deutsche Post DHL Group driver i dag den største flåde af eldrevne køretøjer i Tyskland. Sammen med Ford producerer Deutsche Post DHL Group varebilen StreetScooter WORK XL. StreetScooter udleder hverken CO2 eller lokal luftforurening. Som en del af sin ambitiøse GoGreen-kampagne har gruppen planer om på mellemlangt sigt at udskifte hele sin flåde af post- og pakkedistributionsbiler med elektriske køretøjer, der lades med strøm fra vedvarende energikilder.

Mange af de pakker, der leveres dagligt, er køb foretaget hos Amazon, og indtil for nylig er disse varer er blevet leveret af en række kurertjenester. For nylig har Amazon imidlertid skabt en ordning, hvor underleverandører kan oprette lokale distributionsvirksomheder og levere pakker ved hjælp af Amazons nye flåde. Amazon har annonceret, at virksomheden har planer om at sikre, at alle forsendelser i fremtiden skal medføre netto nuludslip af CO2. Detailgiganten sigter på, at 50% af alle forsendelser vil være netto nul i 2030. Som et resultat af dette projekt vil Amazons flåde indebære elektrificering, og der er allerede indkøbt 100 EV Mercedes Benz Sprinter varebiler, der er planlagt til brug i Tyskland.

 

 Image: DPDHL

 

Indretningsbranchen forudsiger fremtidige tendenser

Organisationer, der prioriterer bæredygtighed, vil være de første, der skifter til elkøretøjer, og efterhånden som eldrevne varebiler bliver billigere, vil de efterhånden blive det foretrukne valg for mange flådeejere.

I samarbejde med det globale logistikfirma DPD har Renault for nylig afsløret et elektrisk og selvkørende varebils-koncept til bydistribution. EZ-PROer konstrueret til brug i bycentre og består af en bemandet kontrolkabine, der er opkoblet virtuelt til op til fire lastbærende platforme. DPD, som leverer 4,8 millioner pakker om dagen på verdensplan, har samarbejdet med Renault for at identificere realistiske scenarier for dens brug og vil fortsat påvirke designet og brugen af EZ-PRO.

 

Indretning af eldrevne varebiler

 

For Modul-System er distributions-varebilsserien Modul-Express et hastigt voksende forretningsområde. Modul-System er førende på markedet, idet virksomheden allerede nu monterer letvægts-reoler, gulve og adskillelser for at give varebiler større nyttelast. Der benyttes ultra-højstyrkestål for at reducere vægten af udstyret væsentligt. Modul-Systems aktuelle sidste kilometer-tilbud omfatter allerede nu mange af kravene til eldrevne varebiler, lige fra ultra-letvægts adskillelser og klapsæder til gulvbelægning og reolløsninger.

Selvfølgelig indebærer elektrificering af varebiler en række yderligere krav. Da vægten har indflydelse på et eldrevet køretøjs rækkevidde, skal de anvendte materialer være så lette som muligt. Desuden er eldrevne køretøjer tungere end de brændstofdrevne typer, hvilket yderligere reducerer ikke blot rækkevidden, men også nyttelasten. Dermed bliver indretning med lav vægt, som allerede installeres af Modul-System, endnu vigtigere.

 

 

I eldrevne varebiler er det ikke muligt at bore direkte i gulvet, da der er risiko for at beskadige bilens batteri- og ledningssystem. Med Modul-Floor monteres indretningen ved hjælp af et aluminiumgulv med skinner, hvor udstyret fastgøres til disse skinner. I fremtiden er det også sandsynligt, at det ikke vil være muligt at bore i siderne i et køretøj. Modul-System limer allerede nu skinner i siderne af eldrevne køretøjer for at give mulighed for sikker og solid placering af indretning.

Thomas Johansson ser ikke indretningen af elektriske køretøjer som en ulempe i markedsføringen. Faktisk tværtimod. Det er vigtigt at være foran i udviklingen, efterhånden som tendenserne udbredes på markedet for varebiler. "En god indretning i en varebil kan give større gensalgsværdi".

 

MODUL-EXPRESS

Denne Hjemmeside anvender cookies.  Læs mere

Acceptere