Fordelene ved DC/DC-batteriopladere

Fordelene ved DC/DC-batteriopladere

-

Mange lette erhvervsbiler er forsynet med en stigende mængde elektrisk udstyr. Derfor kræves der mere strøm for at drive det. For at drive dette ekstra udstyr installeres der hjælpebatterier i køretøjerne.

Hjælpebatterierne varierer i størrelse og specifikationer og bruges til at forsyne udstyr, når der ikke er adgang til elnettet. Et fuldt opladet hjælpebatteri er vigtigt for mange håndværkere, der kræver en pålidelig strømkilde til at drive deres elektriske udstyr. Hvis man ankommer til et job og ikke er i stand til at udføre det nødvendige arbejde, kan det resultere i utilfredse kunder og tabt fortjeneste.

 

 

Der findes forskellige typer opladersystemer til hjælpebatterier. Det mere traditionelle valg er at anvende et VSR (Volt Sensitive Relay). En DC/DC-oplader er derimod et innovativt alternativ. Begge metoder oplader et hjælpebatteri fra køretøjets startbatteri. Men de fungerer på forskellige måder.

Når et hjælpebatteri oplades ved hjælp af et relæ, adskilles start- og hjælpebatterierne, så kun startbatteriet oplades, når motoren startes. Når ladningsspændingen når et bestemt niveau, aktiveres relæet, så både start- og hjælpebatterierne oplades. Når motoren slukkes, og batterispændingen falder, slår relæet fra og adskiller start- og hjælpebatteriet. Hjælpebatteriet er derefter i stand til at drive alt udstyr uden at dræne startbatteriet.

Ved brug af et relæ vil hjælpebatteriet altid være opladet lidt mindre end startbatteriet. I nogle tilfælde kan dette forårsage tidligt batterisvigt på grund af sulfatering. Desuden falder ladestrømmen til hjælpebatteriet, jo mere startbatteriet oplades, og det tager derfor længere tid at oplade hjælpebatteriet.

I dag oplever mange operatører af erhvervskøretøjer problemer med batteriernes opladningskapacitet. Dette skyldes ofte, at lette køretøjer konstrueres med intelligente vekselstrømsgeneratorer for at opfylde strenge mål for brændstofforbrug og emission. Det gør det meget vanskeligt at oplade et hjælpebatteri ved hjælp af den traditionelle relæmetode. Selv om mange køretøjer i dag er forsynet med intelligente vekselstrømsgeneratorer, er de som standard stadig forsynet med et relæbaseret opladningssystem.

 

 

Relæer er afhængige af spændingstærskler, der får dem til at aktivere og deaktivere start- og hjælpebatterierne samlet, hvilket sikrer, at hjælpebatteriet oplades, når motoren kører. Men når der er installeret en intelligent vekselstrømsgenerator, kan udgangsspændingen falde til et niveau, der automatisk slår relæet fra. Når udgangsspændingen fra den intelligente vekselstrømsgenerator er under tærsklen for opladningsspænding, afbrydes opladningen. Derfor lades hjælpebatteriet ikke så meget, som hvis det var sluttet til et system med en traditionel vekselstrømsgenerator. Da relæer ofte kan slå til og fra med de store og hurtige spændingsændringer fra en intelligent vekselstrømsgenerator, er der også risiko for, at højstrømskontakterne svigter.

Det er her, DC/DC-opladere kommer til deres ret. DC/DC-opladere er et effektivt alternativ til relæer. De fungerer på samme måde som en batterioplader, du bruger derhjemme. Men i stedet for at slutte dem til elnettet sluttes de til batteriet på bilens chassis. En DC/DC-oplader skaber to helt separate elektriske systemer. Når motoren ikke kører, er start- og hjælpebatterierne elektrisk isolerede. Derved sikres det, at ingen af batterierne aflader hinanden, og at hjælpebatteriet altid kan oplades helt. I lette erhvervskøretøjer med intelligente vekselstrømsgeneratorer øger eller reducerer en DC/DC-oplader i modsætning til et relæ den yderst variable udgangsspænding fra den intelligente vekselstrømsgenerator til en optimal opladningsspænding på hjælpebatteriet på det aktuelle tidspunkt.

 

På køretøjer med traditionelle vekselstrømsgeneratorer kan du oplade hjælpebatteriet med enten et relæ eller en DC/DC-oplader, hvoraf en DC/DC-oplader altid giver en dybere opladning.

Alle batterier har en maksimal ladestrøm, og derfor anbefales det at bruge en oplader med en størrelse, der er egnet til det pågældende batteri. Det betyder generelt, at jo mindre batteriet er, desto lavere er den maksimale ladestrøm. Hvis batteriet kun kan absorbere 25 A, oplades det ikke hurtigere med en oplader på 40 A end med en på 30 A. Derfor oplades hjælpebatteriet ikke nødvendigvis hurtigere med en større oplader end ved brug af en mindre.

Modul-Systems 30 A DC/DC-oplader indeholder specialsoftware, som sikrer, at den oplader hjælpebatteriet hurtigere end andre produkter på markedet uden at reducere batteriets levetid. Takket være alt det medfølgende materiale er Modul-Systems DC/DC-opladeren nem at installere og sikrer, at de korrekte ledninger og sikringer monteres. Det forenkler processen og sikrer en hurtig installation. DC/DC-opladeren fra Modul-Connect er en effektiv opladningsløsning til alle hjælpebatterier og sikrer en pålidelig strømkilde til håndværkere i marken.

Denne Hjemmeside anvender cookies.  Læs mere

Acceptere